Contacteer ons voor lever- of afhaalopties!

Privacy en cookiebeleid

Deze website is eigendom van Foodbrain International bvba

Contactgegevens:
Adres maatschappelijke zetel: Brulens 23 Unit 1, 2275 Gierle, België

Ondernemingsnummer: BE0555.669.844
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Foodbrain International bvba of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Foodbrain International bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Foodbrain International bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Prijzen en afbeeldingen onder voorbehoud van drukfouten. Kleuren en afbeeldingen zijn niet bindend.
Foodbrain International bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Foodbrain International bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Foodbrain International bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Foodbrain International bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

Privacybeleid
Foodbrain International bvba hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Foodbrain International bvba, Brulens 23 Unit 1, 2275 Gierle, België.
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Foodbrain International bvba, Brulens 23 Unit 1, 2275 Gierle, België, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Foodbrain International bvba kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
Om u te informeren over onze beleidsmaatregelen en activiteiten met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de overdracht van persoonlijke gegevens op onze website, stelt Foodbrain International bvba u een elektronisch exemplaar van dit privacy beleid (het ‘beleid’) ter beschikking.
Foodbrain International bvba is de beheerder van de persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden via onze website. Indien de lokale wetgeving dit vereist, neemt Foodbrain International bvba samen met de relevante lokale autoriteiten de formaliteiten voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens voor haar rekening.
In dit beleid verwijst de term ‘persoonlijke gegevens’ naar informatie die betrekking heeft op een individu en die het mogelijk maakt om direct of indirect de identiteit van dat individu te achterhalen (samen met andere informatie die waarschijnlijk ook in het bezit van Foodbrain International bvba komt). Denk maar aan uw naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Inzameling van persoonlijke gegevens
In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Maar om toegang te krijgen tot sommige delen van onze website, moeten we mogelijk persoonlijke gegevens van u verzamelen. In die gevallen bezorgt u ons uw persoonlijke gegevens volledig op vrijwillige basis. Als u ons geen persoonlijke gegevens bezorgt, dan zult u de functie in kwestie op onze website niet kunnen benutten. De doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verzamelen, staan hieronder beschreven. We zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend op de volgende manieren gebruiken:
- om u op de hoogte te houden van de nieuwste producten, speciale aanbiedingen en andere informatie over producten en diensten van Foodbrain International bvba,
- om de informatie over onze producten en diensten af te stemmen op uw persoonlijke interesses.
- om met u contact te kunnen opnemen en u verzend- en factureringgegevens te bezorgen, net als om feedback en ondersteuning te bieden aan klanten, om promotionele of marketingactiviteiten te bieden op www.truffelslag.be. Persoonsgegevens kunnen worden verzameld voor het beheer van die programma’s.
Wanneer u op deze website persoonlijke gegevens verstrekt, erkent u dat u de vereiste bevoegdheid en toestemming hebt om persoonlijke gegevens te verstrekken die Foodbrain International bvba zal gebruiken zoals beschreven in dit beleid.

Cookies

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Cookies bestaan uit twee bestanddelen: de naam en de inhoud. Ze worden in een specifieke map op je harde schijf opgeslagen en voorzien van een unieke ID en looptijd. Als je naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Sommige cookies worden van zichzelf verwijderd wanneer je de website verlaat; andere blijven op je computer staan zolang je ze niet zelf wist.
Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en dus niet schadelijk voor je computer. Ze zijn ook niet altijd van commerciële aard. Cookies worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een cookie te identificeren hoeft die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren, bijvoorbeeld inloggegevens of scherminstellingen. Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen. Welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website hangen? Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en noden van bezoekers van de site. Dit kan door bijvoorbeeld gepersonaliseerde informatie aan bezoekers te tonen.

Welke soorten cookies bestaan er?
Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen twee grote groepen cookies:

First party cookies: dit zijn directe cookies. Ze worden door een website gecreëerd om de webpagina beter te laten functioneren. Ze regelen het technische gedeelte van een site, zoals taalkeuze of het onthouden van de producten uit het winkelmandje in een webshop. De bezochte website creëert en plaatst first party cookies.

Third party cookies: deze indirecte cookies worden door een andere (derde) partij dan de bezochte website gecreëerd en op je computer geplaatst. Ze houden de gedragingen van een surfer bij. Voorbeelden hiervan zijn sociale media zoals Facebook of Twitter, maar ook Google Analytics. Dit is het meest gebruikte systeem om websitebezoeken te meten. Het is vooral voor deze cookies dat website-eigenaars, sinds de gewijzigde wetgeving van 2012, uitdrukkelijk toestemming aan surfers moeten vragen.
De wetgeving van 2012 maakt geen onderscheid tussen first party cookies en third party cookies. Het criterium daar is toestemming. Cookies die nodig zijn voor het correct functioneren van de site vereisen geen toestemming. Voor alle andere cookies is dat wel het geval!

Welke cookies gebruiken wij?
First party cookies en third party cookies.
Deze website gebruikt vooral first party cookies. Die cookies zijn er om je gebruikservaring op de site te helpen verbeteren. We doen dit door bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registeren, zoals de taalkeuze, de bezochte pagina’s en de duur van de bezoeken. Om volledig gebruik te maken van onze websites, dient je computer, tablet of mobiele telefoon cookies te accepteren.

Daarnaast gebruikt deze website ook third party cookies: cookies van Google Analytics.
Google Analytics is een gratis dienst van Google waarmee statistieken van websites worden verzameld en gedetailleerd weergegeven. De beheerder van de website krijgt zo een duidelijk beeld van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Delen van een website of volledige websites kunnen zo in functie van het gedrag en de interesses van de bezoekers aangepast worden. Het is ook om die reden dat de websites van Foodbrain International bvba de statistieken van Google Analytics gebruiken.

Hoe cookies beheren?
Je doet dit door je browserinstellingen aan te passen. Je kan ervoor kiezen om alle cookies te blokkeren of om alleen cookies van bepaalde websites te aanvaarden.
Kan het blokkeren gevolgen hebben voor je surfgemak op de website van Foodbrain International bvba? Ja en neen. Ook als je alle, of enkele specifieke, cookies wenst te deactiveren, kan je naar onze websites surfen. Maar, naar bepaalde, persoonlijk afgestemde kenmerken van onze websites kan je wel alleen surfen door cookies te aanvaarden.

Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden die browsers aanbieden om cookies te beheren.

- Google Chrome
Open je browser. Klik op het Chrome-menu en kies daarna instellingen. Klik op geavanceerde instellingen weergeven en daarna in het gedeelte ‘Privacy’ op de knop Instellingen voor inhoud. In het gedeelte ‘Cookies’ kan je de cookiesinstellingen aanpassen en cookies verwijderen.

- Internet Explorer
Open je browser. Klik op Gereedschap en daarna op Internetopties. Klik op het gedeelte ‘Privacy’ en kies via de schuifregelaar het gewenste niveau. Je kan dit ook manueel aanpassen door op Geavanceerd te klikken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen permanente directe cookies (first party cookies), permanente indirecte cookies (third party cookies) en tijdelijke cookies (session cookies). Cookies verwijderen kan via het hoofdscherm van internetopties.

- Mozilla Firefox
Open je browser. Selecteer Privacy. Stel Firefox in op Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis. Om cookies in te schakelen, vink je Cookies van websites accepteren aan. Om cookies uit te schakelen, haal je dit vinkje weg. Firefox biedt je ook de mogelijkheid om cookies van derden (third party cookies) uit te schakelen. Daarnaast kan je ook instellen hoe lang cookies bewaard mogen blijven. Door te klikken op Cookies tonen kan je een of meerdere cookies verwijderen.

- Safari
Open je browser. In Safari is cookiebeheer beperkt tot een scherm. In het tabblad Voorkeuren klik je op Privacy. Je hebt daarna drie mogelijkheden voor het accepteren van cookies. Via Toon Cookies kan je ook cookies verwijderen.

- Opera
Open je browser. Klik op het menu Extra en daarna op Voorkeuren. Via Geavanceerd en Cookies stel je de cookiesinstellingen in. Je beschikt ook over de mogelijkheid om nieuwe cookies automatisch te laten verwijderen bij het afsluiten van elke internetsessie. Daarnaast heb je de mogelijkheid om te beslissen over elk cookie dat naar je computer wordt gezonden. Je doet dit door op Mij vragen voor het accepteren van cookies te klikken. Elke keer wanneer een site een cookie wil opslaan, verschijnt er dan een dialoogvenster.

E-Mailadressen
Als u ervoor kiest om ons uw e-mailadres te bezorgen, zullen wij met u via e-mail communiceren. E-mailadressen worden standaard niet gedeeld met derden, eventuele uitzondering hierop betreft het uitvoeren van een marktonderzoek ifv het eigen bedrijf Foodbrain International bvba. U kunt op elk gewenst moment ervoor kiezen om geen e-mails meer te ontvangen. Afhankelijk van de instellingen van uw e-mailprogramma is het mogelijk dat informatie over u automatisch wordt overgedragen wanneer u e-mails stuurt naar Foodbrain International bvba.

Bescherming Van Persoonsgegevens
Foodbrain International bvba garandeert de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens die worden verstrekt door iedere GEBRUIKER, op basis van de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december 1999 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en overeenkomstig de belofte waartoe het bedrijf zich verbindt bij de toepassing van zijn privacybeleid. De inzameling en de verwerking van persoonlijke gegevens zijn, tenzij anders bepaald in het registratieformulier, uitsluitend bestemd (i) voor het beheer van de informatie die wordt verstrekt tijdens de raadpleging van de website en de aanschaf van goederen of diensten en sollicitatieaanvragen via de website; (ii) voor de controle van de naleving van de algemene gebruiksvoorwaarden van deze website; en (iii) om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten, moet u zich inschrijven als een GEREGISTREERDE GEBRUIKER van www.truffelslag.be. De gegevens om het registratieformulier in te vullen worden ingezameld en verwerkt wanneer de gebruiker een aangeboden goed of dienst wil aanschaffen. De gegevens zijn onderhevig aan het veiligheids- en privacybeleid dat is goedgekeurd door Foodbrain International bvba , volgens de regelgeving die van kracht is op eender welk moment. Indien de aanvraag persoonlijke gegevens bevat van andere personen dan de persoon die de aanvraag deed, moet de gebruiker hen voordat hun gegevens worden opgenomen informeren over de inhoud van deze clausule, overeenkomstig de bepalingen van wet 15/1999 tot de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens
Overeenkomstig wet 15/1999 tot de bescherming van persoonsgegevens kunt u op elk moment schriftelijk vragen om uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te laten schrappen of u ertegen te verzetten (samen met een kopie van uw identiteitskaart of paspoort), op de manier die is voorzien in Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december dat de richtlijnen goedkeurt die wet 15/1999 van 13 december tot de bescherming van persoonsgegevens in de praktijk brengen.

Links
Op www.truffelslag.be vindt u links naar andere inhoud die eigendom is van derden. Het enige doel van zulke links is de gebruiker de mogelijkheid bieden om via die weg bijkomende informatie in te winnen. Foodbrain International bvba is onder geen beding aansprakelijk voor de resultaten die voor de GEBRUIKER kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze links. De GEBRUIKER en eender welke andere natuurlijke of rechtspersoon die mogelijk van plan is om eender welk technisch hulpmiddel op poten te zetten om hun website te koppelen aan www.Foodbrain International bvba.be, moet daarvoor vooraf schriftelijk de toestemming voor vragen aan en krijgen van Foodbrain International bvba. De link naar www.truffelslag.be impliceert in geen geval dat enige vorm van relatie bestaat tussen Foodbrain International bvba en de eigenaar van de website, noch dat Foodbrain International bvba de inhoud of diensten van die website aanvaardt.

Uw persoonsgegevens delen
Alle gegevens en informatie die u vrijwillig verstrekt of die op een andere wijze verzameld werden op onze website, kunnen elektronisch worden verzonden naar een server in een ander land. We beschermen uw privacy overal ter wereld door ervoor te zorgen dat die website onze principes inzake gegevensbescherming naleeft zoals die beschreven staan in deze verklaring. We kunnen dergelijke informatie ook delen met partners, dienstverleners, gemachtigde externe agenten of aannemers om een gevraagd product of een gevraagde dienst aan te bieden (met inbegrip van de verwerking van bestellingen) of om u informatie te bezorgen over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. We bezorgen derden uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn om de diensten in onze naam aan te bieden. Deze mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor een beperkt doel: de gevraagde dienst of transactie tot een goed einde brengen.

Reorganisaties Binnen Het Bedrijf
Zoals veel organisaties bestaat de kans dat Foodbrain International bvba zijn bedrijfsactiviteiten van tijd tot tijd reorganiseert, ofwel doordat het bestaande bedrijf verkocht wordt of samengevoegd wordt. Dat kan inhouden dat wij persoonsgegevens openbaar maken aan potentiële of daadwerkelijke kopers van ons bedrijf. Het is onze gewoonte om te streven naar een passende bescherming van persoonsgegevens die bij dat soort transacties openbaar worden gemaakt.

 

 

 

  • Hits: 1165

Win

Winactie 2019-2020

Een jaarvoorraad* van onze overheerlijke truffels van L'Héritage Chocolates. Kijk snel op onze facebookpagina voor meer info!

  • Like de Facebook pagina Truffelslag.be

  • Tag 3 Vrienden in de post ove de winactie

  • Deel het bericht over de winactie openbaar.

*elke week, 52 weken lang, een doos overheerlijke cacaotruffels van l’Héritage Chocoalates naar keuze (levermodaliteiten verder te bespreken)

Facebookpagina Truffelslag.be

Maak kennis met ons volledig assortiment

Facebookpagina Truffelslag.be

Lees meer: Win

  • Hits: 2352

waarom wij

Wie zijn we?

Sinds 2014 heeft ons bedrijf een Business Unit overgenomen van Gudrun Commercial te Lier.
Vandaag worden al deze producten door ons verdeeld en in een nieuw jasje gestoken onder de merknaam l’Héritage Chocolates by Gudrun.

Foodbrain International is intussen een toonaangevende leverancier/producent van truffels en aanverwante chocoladeproducten op de Belgische markt. Tot onze klanten behoren verenigingen, sportclubs en hobbyclubs zoals  Chiro, Scouts, scholen, KLJ, KSA, fanfare’s, harmonies, verenigingen voor het goede doel, etc.....die op zoek zijn naar een extra centje om hun kas te spijzen.

Sinds dit seizoen, kan u ons specifiek aanbod op uw maat terugvinden op onze gloednieuwe website.

Hier kan u ook al onze nieuwe smaken alsook een aantal nieuwigheden ontdekken.

Waarom wij?

De allerbeste kwaliteit tegen de beste prijs!

Door onze eigen productie, kunnen wij u daarom ook de allerbeste kwaliteit van Belgische truffels en pralines aanbieden tegen de scherpste prijzen!

Maak kennis met ons assortiment

Groot assortiment

Wij bieden niet enkel cacaotruffels, schilfertruffels en pralines aan.

Door de toenemende vraag, hebben wij ook extra producten aan het assortiment toegevoegd zoals ambachtelijke marsepein en topkwaliteit Deense Boterkoekjes in een design blik.

Uniek product

Al onze producten zijn op ambachtelijke manier geproduceerd en zijn uniek op de markt. Deze zijn ook niet de vinden in de supermarkten.

Grote winst

Onze producten zijn tegen zeer aantrekkelijke prijzen aan te kopen, waardoor u een mooie marge kan maken.

Leveren of afhalen

Wij bieden u de mogelijkheid om zelf uw bestelling af te halen in onze magazijnen te Gierle.

Daarnaast kunnen wij ook zorgen voor levering bij u ter plaatse. Contact.

Voor wie?

Wij werken samen met allerhande verenigingen, sportclubs, hobbyclubs die op zoek zijn naar een extra centje om hun kas te spijzen.
Tot onze klanten horen Chiro, Scouts, scholen, KLJ, KSA, fanfare’s, harmonies, verenigingen voor het goede doel, etc.....

Wilt u een uitstap organiseren, gaat u op bosklassen of zeeklassen, hebt u een renovatieproject in het verschiet, wilt u het goede doel sponsoren, hebt u een bedrijfsfeestje of ben u op zoek naar een mooie eindejaarcadeau voor uw personeel?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws en adere promoties.

Lees meer: waarom wij

  • Hits: 2311

Assortiment

Premium Cacaotruffels

Cacaotruffels
Classic

Ballotin 250gram
verpakking 8x250gr

€ 2,35 excl. BTW

Cacaotruffels
Koffie

Ballotin 200gram
verpakking 8x200gr

€ 2,25 excl. BTW

Cacaotruffels
Cognac

Ballotin 200gram
verpakking 8x200gr

€ 2,35 excl. BTW

Cacaotruffels
Orange

Ballotin 200gram
verpakking 8x200gr

€ 2,25 excl. BTW

Cacaotruffels
VRAC

Zakje 250gram
verpakking 8x250gr in bulkdoos
Beschikbaar in de 3 smaken
vanaf € 16,20 excl. BTW

Schilfertruffels

Schilfertruffels
Melk

Nieuw 2019

Ballotin 200gram
verpakking 12x200gr

€ 2,99 excl. BTW

Zeevruchten

Zeevruchten

Nieuw 2019

Classic
verpakking 12x250gr

€ 2,99 excl. BTW

Zeevruchten

Nieuw 2019

Stickpack
verpakking 10x65gr

€ 1,25 excl. BTW

Chocolate chips

Chocolate Chips Hazelnoot

Nieuw 2019

verpakking 12x125gr

€ 1,99 excl. BTW

Pralines

Ballotin Pralines Assorti

rood

Ballotin 210gram
verpakking 8x210gr

€ 5,09 excl. BTW

Ballotin Pralines Assorti

Goud

Ballotin 210gram
verpakking 8x210gr

€ 5,09 excl. BTW

Elke ballotin bestaat uit een mix van de 8 onderstaande pralines

Deense koekjes

Deense Koekjes in design blik

Fun Phrases

Blik 150gram
verpakking 24x150gr mix van 4 kleuren

€ 1.80 excl. BTW

Marsepein

Ambachtelijke Marsepein

50/50 voorverpakt 250gr
verpakking 12x250gr

€ 2,45 excl. BTW

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws en adere promoties.

Lees meer: Assortiment

  • Hits: 5246

Meer artikels...

Adres

Brulens 23 unit a,
2275 Gierle Belgium

Bel of mail

0475/33.31.48
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.